top of page

Muziek begeleiding

MUZIEK&MEER biedt ook begeleiding aan (o.a. via PGB-WLZ of WMO), waarin muziek wordt ingezet om iemand te ondersteunen. 

 

Individuele begeleiding richt zich niet op behandeling, maar op ondersteuning bij het verrichten van dagelijkse levensverrichtingen, het aanbrengen en behouden van de dagelijkse structuur en het vergroten van de regie over je persoonlijke leven. 

Bij individuele muziek-begeleiding kan bijvoorbeeld worden gedacht aan: 

Omgaan met je beperking

Ontspannen of activeren/ stimuleren

Vergroten van de belevingswereld

Onderhouden of uitbreiden van sociale contacten

Voor meer vragen over de inzet van muziek-begeleiding,

neem gerust contact op! 

bottom of page