top of page
Image by Eric Nopanen

"Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek"

Hans Christian Andersen

Welkom op de website van Muziek&Meer.
Deze website probeert je zo goed mogelijk te informeren wat Muziek&Meer voor je kan doen. Vragen over muziektherapie?  
Neem gerust vrijblijvend contact op! 

Hartelijke groet, Paula Huizinga
Muziektherapeut Muziek&Meer Almelo / Twente

0031614060876 / paula@muziekenmeer.info

Home: Beroemd citaat

Wat is muziektherapie?

We kennen allemaal de impact die muziek kan hebben. Bij muziektherapie wordt dit doelgericht ingezet om mensen verder te helpen. 

Muziektherapie is het gericht inzetten van muziek bij behandeling, onderbouwd vanuit onderzoek. Bij muziektherapie is muziek het non-verbale middel om mensen te helpen met problemen op emotioneel, sociaal, gedragsmatig of cognitief gebied. Muziektherapie kan individueel en groepsgewijs (gezinnen/ echtparen) worden aangeboden. De werkwijze wordt afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de cliënt(en). Je kunt bijvoorbeeld muziek luisteren, zingen, rappen en instrumenten bespelen. Muzikale kennis of vaardigheden zijn daarin niet nodig om deel te nemen aan muziektherapie. Er is altijd een passende muzikale manier om aan het behandeldoel te werken! Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact op of maak een afspraak voor een intakegesprek. (Muziek&Meer heeft een contract met 12 Twentse gemeenten vanuit de jeugdwet.) 

Heb je vragen over de beschikbaarheid? Neem dan contact op. 

    

Paula Huizinga (mei. '24)

Muziektherapeut Muziek&Meer - Almelo/ Twente

06-14060876

IMG_5226.jpg
digitaal gebruik.png
Home: Welkom
Image by Jordan McDonald

Hoe werkt muziektherapie?

In de muziektherapie luister je naar muziek of ga je muziek maken. Je hebt geen muzikale achtergrond nodig om muziektherapie te volgen. Muziek is het middel om aan je behandeldoel te werken. Tijdens de muzikale oefeningen en werkvormen krijg je de mogelijkheid om inzicht en grip te krijgen op je gedrag, gedachten en emoties. Zo kun je je vaste patronen leren (her)kennen en nieuwe manieren van handelen/ voelen & denken ontdekken/trainen om zo het behandeldoel te bereiken. 

 

Muziektherapie bij Muziek & Meer, de werkwijze in 5 stappen:  

1) Hulpvraag. Er wordt contact gelegd met Muziek & Meer en op basis van de hulpvraag wordt gekeken of er een intakegesprek gepland gaat worden.

 

2) Intakegesprek. Tijdens het intakegesprek maken we kennis en bespreken we de behoeften en wensen van de cliënt. In onderling overleg vormen we een eerste basis van het behandelplan. Een intake gesprek is vrijblijvend. Het is dus ook mogelijk om vervolgens van de behandeling af te zien.

3) Observatie. Er volgt een observatieperiode van ongeveer 3 sessies waarin gekeken wordt of muziektherapie passend is. Eén sessie duurt 45 minuten. (De therapieruimte is in Almelo, 4 minuten lopen van het treinstation Almelo de Riet) Tijdens deze observatieperiode zullen zowel de hulpvraag als de behandeldoelen duidelijker worden. Na de observatieperiode volgt het definitieve behandelplan, waarin de behandeldoelen, werkwijze en overige gemaakte afspraken staan. Het is heel belangrijk dat alle betrokkenen daarmee akkoord gaan. (de cliënt zelf, evt. gezaghebbende ouder(s)/verzorgers, evt. wijkcoach en de verwijzer) 

4) Behandeling. Als iedereen akkoord is met het behandelplan kan de behandeling starten. Er wordt wekelijks een sessie van 45 minuten gepland. De duur van de behandeling hangt af van het proces. Tussentijds wordt de behandeling geëvalueerd en eventueel worden bijgesteld. Dit gebeurd sowieso eens per 12 weken. Tijdens de behandeling zal de therapeut met enige regelmaat op passende wijze de cliënt bevragen over hoe deze de behandeling ervaart. Met deze informatie kan de muziektherapeut zijn behandelwijze continu blijven afstemmen op de wensen en motivaties van de cliënt t.b.v. de effectiviteit.   

 

5) Afronden en eindevaluatie. Als de gestelde doelen zijn behaald wordt de muziektherapie afgerond. Er volgt een eindevaluatie met de betrokken partijen en er volgt een eind-evaluatieverslag. 

[voor meer info: lees de algemene voorwaarden of neem contact op.]

Home: Over mij

Muziektherapie, voor wie?

Muziek&Meer biedt verschillende vormen van muziektherapie aan. Het doel van de behandeling wordt vooraf goed afgestemd met de cliënt. Voorbeelden van behandeldoelen kunnen zijn:

 • het verminderen van stemmingsklachten

 • spanningsregulatie 

 • emotieregulatie

 • reduceren faalangst

 • concentratieverbetering

 • omgaan met grenzen van jezelf en anderen

 • sociale vaardigheden

 • emoties leren (her)kennen en uiten

 • zelfvertrouwen en zelfbeeld vergroten.

Muziek&Meer biedt muziektherapie voor mensen met psychiatrische problematiek.

(bijvoorbeeld depressie, spanningsklachten, persoonlijkheids-problematiek, trauma, angst- en dwangklachten). 

 

Muziek&Meer biedt ook passende muziektherapie voor jeugd en jongeren. Doelen waaraan gewerkt kan worden zijn: 

 • verminderen van gedragsproblemen 

 • vergroten van zelfvertrouwen

 • verbeteren van de emotieregulatie

 • sociale vaardigheden trainen

 • stemmingsverbetering. 

 

De behandeling kan zich ook richten op een combinatie van meerdere doelen. Er wordt samen met de cliënt gekeken op welke manier muziek passend kan worden ingezet. ​Muziektherapie kan ook worden ingezet om een bijdrage te leveren aan observatie & diagnostiek. 

Muziek&Meer biedt het kortdurende therapie-traject "WAARDEER JEZELF MEER" aan. Dit traject, van 4 bijeenkomsten, is gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen. Wil je meer weten? Klik dan hier. Aanmelden kan hier

Hou je van zingen en wil je in een veilige setting leren om hier beter in te worden en jezelf daardoor te versterken? Muziek&Meer biedt het kortdurende traject "ZING JE STERK" aan. Wil je meer weten? Klik dan hier

Heb je vragen over een specifiek behandeldoel of observatietraject? Neem gerust contact op! 

Home: Over therapie

Kwaliteit

(let op: de algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing wanneer aanmelding buiten de gemeente om gaat)

Retro microfoon
Home: Bestanden

Tarieven en Vergoedingen Muziektherapie

(let op!! alleen van toepassing wanneer aanmelding buiten de gemeente om gaat)

TARIEVEN

INTAKE  (60 min.)                                                                     €0,00

SESSIE MUZIEKTHERAPIE (45 min contact-tijd)                    €90,00* (incl. rapportage, voor- en nawerk v.d. sessie) 

*Dit zijn netto prijzen, de btw is vrijgesteld.

Wanneer de muziektherapie (in onderling overleg) op een andere locatie dan de therapieruimte in Almelo wenselijk is, kan dit in overleg geregeld worden. Er komen dan kosten voor reistijd en kilometers bij. (De hoogte is afhankelijk van de afstand vanuit Almelo) neem gerust contact op wanneer je hier vragen over hebt. Lees voor meer info ook de algemene voorwaarden

WORDT MUZIEKTHERAPIE VERGOED?

Muziektherapie kan worden vergoed door de zorgverzekeraar of via een indicatie die wordt afgegeven door de gemeente waar je woont. 

Er zijn een aantal zorgverzekeraars die muziektherapie vergoeden onder het aanvullend pakket. Soms wordt er om een verwijsbrief of indicatie gevraagd van uw (huis)arts of behandelaar.

Voor meer informatie kun je je polisvoorwaarden raadplegen of contact opnemen met je zorgverzekeraar of het zorgloket van je gemeente.

 

Voor een overzicht van de zorgverzekeraars die in 2024 behandeling door een muziektherapeut vergoeden klik je hieronder.

Home: Over

Even voorstellen...

Mijn naam is Paula Huizinga.

Ik ben 42 jaar en sinds 2013 werkzaam als muziektherapeut. Hiervoor gaf ik muziekles en ckv in het voortgezet onderwijs. Muziek is altijd mijn passie geweest. Ik hou van zingen en speel piano. Tijdens mijn studie aan het conservatorium in Enschede heb ik meer instrumenten leren bespelen. Van jongs af aan heb ik veel gezongen bij verschillende bands. 

Toen ik als docent werkzaam was merkte ik hoe ontzettend krachtig muziek is. Het kan iemand ontroeren zonder dat er één woord wordt gezegd. Iedereen heeft wel iets met muziek, bijvoorbeeld een dierbare herinnering als een bepaald lied klinkt. Muziek kan mensen met elkaar verbinden en is hét middel om in contact met jezelf en anderen te komen.

Ik ging muziektherapie studeren, wederom aan het conservatorium in Enschede. Daar heb ik geleerd hoe ik muziek kan inzetten om hulp te verlenen. De mogelijkheden waren eindeloos! Direct na mijn diplomering ging ik als muziektherapeut werken bij een psychiatrische instelling. Daar gaf ik zes jaar muziektherapie aan kinderen, jongeren en volwassenen. Hoe verschillend elk mens ook is, ik zag dat muziek voor iedereen een middel is om aan persoonlijk behandeldoel(en) te werken. Wat heb ik toch prachtig werk! Voordat ik met mijn eigen praktijk begon, heb ik gewerkt bij een orthopedagogische instelling voor jeugd en jongeren met een licht verstandelijke beperking (lvb).

 

Muziek & Meer is een gecontracteerde zorg-aanbieder voor Samen 12 (de gemeenten in Twente) en van daaruit verzorg ik behandeling voor jeugd en jongeren. Ook word ik vanuit Muziek&Meer ingehuurd om wekelijks de vaste inzet van muziektherapie bij verschillende ggz-instellingen te verzorgen. Tot slot heb ik les methodiekles gegeven voor aankomende muziektherapeuten en begeleide ik stages voor de Bachelor-studie Muziektherapie vanuit de opleiding Muziektherapie van het ArtEZ-Conservatorium in Enschede. 

Als ik mijzelf als therapeut beschrijf denk ik aan:

Regie bij de cliënt zelf laten, buiten de lijntjes/ kaders kunnen en willen denken, doelgericht behandelen, kijken naar wat lukt en hierbij aansluiten. Als er genoeg veiligheid en vertrouwen is, komt er vanzelf ruimte om de moeilijke thema's te behandelen. 

In eerste instantie vind ik het heel belangrijk dat iemand zich op zijn gemak voelt. Muziek luisteren, spelen, instrumenten uitproberen, opnemen, zingen, rappen……..er zijn zoveel mogelijkheden, daar komen we samen wel uit! Vooraf bepalen we waarom je naar muziektherapie wil komen, wat je doel is. Ik luister heel graag naar wat iemand wil bereiken en ben er van overtuigd dat er altijd een manier is om daar in muziektherapie aan te werken.

Heb je nog vragen over de muziektherapie? Ik beantwoord ze graag voor je. Je kan contact met mij opnemen via telefoon of mail. Deze gegevens staan onderaan deze website.

Met vriendelijke groeten,

Paula Huizinga

IMG_6183.jpeg
digitaal gebruik.png
Home: Over
IMG_5232.jpg

Paula Huizinga

beeldmerken geregistreerd vaktherapeut RGB_Register Muziektherapeut (1).jpg

Lid van de FVB & NVvMT,

2016: Neurologische Muziektherapie (NMT)

2018: Affectregulerende Vaktherapie (ArVT)

2019: Systeemgericht werken

2023: Acceptance & Commitment Therapie (ACT) 

Home: Diensten

Ervaringensverhalen

Kortingen voor muziekleraren

(citaat uit bedank kaartje)

"Soms raakte de muziek mij en anderen zo erg dat we emotioneel werden. Dat vind ik nou juist zo mooi aan muziek, het kan je laten lachen en een blij gevoel geven. Maar je vind vaak ook steun en herkenning in de muziek.

De individuele muziektherapie was soms best lastig en confronterend maar juist daardoor heb ik veel dingen geleerd."

Piano Lesson

Leonie (16) "Het heeft mij erg geholpen omdat het via muziek gaat, je hoeft maar weinig te zeggen maar je kan ook alles zeggen. Ik heb daar geleerd dat alles oke is, het is zoals het is en het is oke! Paula was een luisterend oor voor mij, voor wat ik speelde en wat ik vertelde. Ze heeft mij leren grenzen aangeven naar anderen maar ook naar mezelf. Ze stemde alles goed met mij af en was duidelijk naar mij toe over hoe de behandeling er uit ging zien, dat heb ik als erg prettig ervaren!"

Zanger

(citaten oud cliënten)

"Hoe lastig ik muziektherapie in het begin ook vond, ik heb dit bespreekbaar kunnen maken omdat ik je erg vertrouwde en me altijd heel prettig bij je voelde."

"Ik vind het heel fijn dat ik mijn verhaal bij jou kwijt kon, je een luisterend oor voor mij had en je altijd goede en leuke opdrachten had, waardoor ik mijzelf via de muziek heb leren kennen."

Home: Projecten
Man probeert App

Contact

logo.png

Almelo – Twente

paula@muziekenmeer.info

tel: 06-14060876

Praktijkruimte Rembrandtlaan 362, 7606 GX, Almelo

Afspraken op locatie kunnen in overleg. 

Home: Contact
bottom of page